Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Bag om planen
Politik og mål Forsyningsstruktur Politik for fremtidig vandforsyningsstruktur Målsætninger for fremtidig vandforsyning Relation til anden planlægning

Du er her: Home Vandforsyningsplan Politik og mål Overordnet målsætning

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Politik og mål

Vandforsyningsplanen skal sikre, at der sker en god udnyttelse af grundvandet i Høje-Taastrup Kommune. Hele kommunen er udlagt til et område med særlige drikkevandsintereser, hvilket stiller særlige krav til beskyttelsen af grundvandsressourcen.

Vandforsyningsplanen skal sikre at:
• Alle borgere får en god og stabil vandforysning.
• Der fremadrettet er tilstrækkeligt vand til borgernes og erhvervslivets aktiviteter
• Vandindvindingen er bæredygtig
• Der er en god forsyningssikkerhed
• Vandkvaliteten overholder gældende vandkvalitetskrav
• Udnyttelsen af grundvandsressourcen sker i overensstemmelse med vandhandleplaner, indsatsplaner og kommuneplan.

 vandforsyning.pdf (502.3 KB)