Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Bag om planen
Politik og mål Forsyningsstruktur Politik for fremtidig vandforsyningsstruktur Målsætninger for fremtidig vandforsyning Forsyningsområder Relation til anden planlægning

Du er her: Home Vandforsyningsplan Politik og mål Målsætninger for fremtidig vandforsyning

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Målsætninger for fremtidig vandforsyning

Nye indvindingstilladelser

Tilladelser til vandindvinding må ifølge vandforsyningsloven ikke være mere end 30 år gamle. Det betyder, at tilladelser givet før den 01.04-1980 udløber den 01-04-2010. Tilladelserne er dog administrativt forlænget, så de fortsat gælder indtil vandplanerne er vedtaget og der er udarbejdet handleplaner for dem. Der skal være givet nye tilladelser til vandindvinding senest 1 år efter vedtagelsen af den første kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

Høje-Taastrup Kommune skal således give tilladelse til 10 almene private vandværker og HTK Vand A/S inden for de næste par år.