Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Bag om planen
Hvad gælder for mig Min vandforsyning Kommunens Vandråd

Du er her: Home Vandforsyningsplan Hvad gælder for mig Kommunens Vandråd

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Vandrådet i Høje-Taastrup

I Høje-Taastrup Kommune blev der etableret et vandråd den 22. november 2006. Formålet med Vandrådet er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle de almene vandværker og kommunen. Vandrådet skal optræde som forhandler i forhold til kommunen og andre offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver med udarbejdelse af indsatsplaner, vandforsyningsplaner, beredskabsplaner, kildepladsbeskyttelse, vandindvinding, vandforsyning i det åbne land, regulativer m.m. Vandrådet skal endvidere repræsentere vandværkerne i kommunens koordinationsforum.

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv.

Yderligere oplysninger om Vandrådet i Høje-Taastrup Kommune kan ses ses på hjemmesiden for Foreningen af Vandværker i Danmark under Region Øst, Vandråd i Regionen.