Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Bag om planen
Bag om planen Grundvandet Nuværende forsyningsområder Siden sidste plan

Du er her: Home Vandforsyningsplan Bag om planen Siden sidste plan

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Status siden sidste vandforsyningsplan

Den gældende vandforsyningsplan i Høje-Taastrup Kommune blev vedtaget af Byrådet den 17-11-1998. På daværende tidspunkt var vandforsyningen baseret på det kommunale vandværk "Taastrup Vandværk" samt 15 mindre private almene vandværker og omkring 300 enkeltindvindingsanlæg, heraf 50 større anlæg.

Den kommunale vandforsyning etablerede i 2007 en ny kildeplads og vandværket Snubbekors Været. Vandværket blev etableret for at erstatte indvindingen fra Klovtofte Vandværk, som havde problemer med for høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler. Endvidere ønskede kommunen at skabe en større grad af selvforsyning med drikkevand, og der blev derfor ansøgt om en større indvindingstilladelse til det nye vandværk. Snubbekors Værket fik en indvindingstilladelse på 1 mill. m3 pr. år, hvor Klovtofte kun havde en indvindingstilladelse på 700.000 m3 pr. år. Indvindingen fra Klovtofte Vandværk var dog væsentligt mindre i de senere år.

Snubbekors Værket blev sat i drift i 2008, og vandværket hører under forsyningsselskabet HTK Vand A/S, som er underlagt vandsektorloven. Indvindingen fra Klovtofte Vandværk fortsatte indtil december 2010 og boringen er nu sløjfet.

Østergården Vandværk blev nedlagt den 01-07-2003, hvorefter vandforsyningen blev overgået til Sengeløse Vandværk.

Københavns Energi A/S har i mange år indvundet vand i kommunen fra kildepladserne Nybølle Øst, Katrineberg og Tåstrup Valby. Københavns Energi A/S har nu skiftet navn til HOFOR. HOFOR er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk som trådte i kraft den 1. januar 2013. HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.