Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Trafikstøj

Du er her: Home Trafikstøj

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Trafikstøj

Byrådet har den 18. juni 2013 vedtaget Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016. Planen er et redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Planen er ”levende” og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv.  

De støjdæmpende foranstaltninger vil blive gennemført i tæt dialog med de borgere, der bor langs de udvalgte vejstrækninger.

Har du spørgsmål til planen, er du meget velkommen til at kontakte miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller mail www.htk.dk

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.