Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Støjbekæmpelse Trafikmængde Tung trafik Hastighed Belægning Afskærmning Facadeisolering

Du er her: Home Trafikstøj Støjbekæmpelse Tung trafik

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Tung trafik

Kørsel med tunge køretøjer om natten

Den nye støjindikator Lden udregnes således, at 1 køretøj i natperioden støjer som 10 køretøjer i dagperioden, kan reduktionen af tunge køretøjer om natten have en god virkning. Ved et forbud mod tunge køretøjer om natten kan støjen under normale omstændigheder reduceres med ca. 1 dB. Dette betyder, at virkemidlet ikke vil have en god virkning i forhold til de potentielle problemer, der kan medfølge en døgnmæssig omdirigering af trafikken. 

Boliger, der ligger tæt på dagligvarerbutikker, kan være generet af tunge køretøjer og aflæsning af varer om natten. Et forbud mod tunge køretøjer i natperioden kan reducere antallet af støjspidser i de støjfølsomme timer om natten. Derved kan risikoen for søvnforstyrrelser i de nærliggende boligerne nedbringes. Et egentligt lastbilforbud i nattetimerne, der forhindrer vareleveringer i natperioden, vil dog være meget indgribende for mange dagligvarebutikker.

Trafikafviklingsmæssigt kan det være vanskeligt at fjerne de tunge køretøjer helt, men en reduktion i nattetimerne vil i praksis være mulig visse steder.

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.