Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Støjbekæmpelse Trafikmængde Tung trafik Hastighed Belægning Afskærmning Facadeisolering

Du er her: Home Trafikstøj Støjbekæmpelse Trafikmængde

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Trafikmængde

Reduktion af trafikmængden

En reduktion i trafikmængden (antal passerende køretøjer pr. døgn) bevirker en reduktion af støjniveauet, men ikke af støjens maksimalværdi. Betydelige støjreduktioner opnås først ved massive ændringer:

• 20 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 1 dB
• 37 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 2 dB
• 50 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 3 dB

I praksis vil det ofte være vanskeligt at opnå væsentlige reduktioner i trafikmængden, med mindre der foretages en markant ændring i trafikmønsteret. Væsentlige ændringer af trafikmængderne på stærkt støjbelastede veje vil kræve en større, overordnet trafikplan for kommunen. Det skal samtidigt holdes for øje, at støjen kan øges på øvrige strækninger, hvis trafikmængderne på disse øges som følge af trafikomlægningerne.  

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.