Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Støjbekæmpelse Trafikmængde Tung trafik Hastighed Belægning Afskærmning Facadeisolering

Du er her: Home Trafikstøj Støjbekæmpelse Hastighed

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Hastighed

Hastighedsnedsættelse

Politiet træffer afgørelse om eventuelle hastighedsbegrænsninger. Afgørelsen træffes på grundlag af oplysninger om bl.a. områdets karakter, vejens funktion og standard, randbebyggelsen, færdselsuheld, trafikmængden og trafikkens sammensætning. Som regel vil overvejelser om lokale hastighedsbegrænsninger primært være begrundet med hensynet til trafiksikkerhed, men færdselsloven giver også mulighed for at nedsætte trafikhastigheden for at reducere trafikstøjen. 

En reduktion af hastigheden vil medføre følgende reduktioner af støjniveauet.*

Ændring af hastighed        Reduktion, beregnet med modellen Nord2000   
Fra 130 til 120 km/t 0,9 dB, Lden
Fra 120 til 110 km/t 0,9 dB, Lden
Fra 110 til 100 km/t 0,9 dB, Lden
Fra 100 til 90 km/t 0,9 dB, Lden
Fra 90 til 80 km/t 1,3 dB, Lden
Fra 80 til 70 km/t 1,4 dB, Lden
Fra 70 til 60 km/t 1,4 dB, Lden
Fra 60 til 50 km/t 1,5 dB, Lden
Fra 50 til 40 km/t 1,2 dB, Lden
Fra 40 til 30 km/t 0,7 dB, Lden

* Kilde: Arbejdsrapport nr. 1, 2010, Miljøstyrelsen.

På motorveje og motortrafikveje er hastighedsgrænsen for tunge køretøjer 90 km/t. Derfor er effekten ved reduktion af hastigheden i intervallet 100 - 130 km/t mindre end ved lavere hastigheder. Potentialet kan øges, hvis en hastighedsnedsættelse på disse vejtyper også indebærer en nedsættelse af lastvognes hastighed til f.eks. 80 km/t. I intervallet 90 km/t til 50 km/t kan man forvente ca. 1,4 dB mindre støj pr. 10 km/t. Under 50 km/t opnås mindre, men der vil ofte være tale om veje med ingen eller meget få tunge køretøjer. I så fald opnås 0,5 til 1 dB større dæmpning pr. 10 km/t. Jf. Arbejdsrapport nr. 1, 2010, Miljøstyrelsen.

Støjreduktionerne kan adderes aritmetisk. Det betyder, at en hastighedsreduktion fra 70 km/t til 50 km/t medvirker til en støjreduktion på 2,9 dB, hvilket er en signifikant støjreduktion. Det skal dog bemærkes, at en hastighedsreduktion kan have en betydelig indvirkning på trafikkens fremkommelighed, og det er normalt nødvendigt at udarbejde en hastighedsplan for kommunen, inden hastighedsnedsættelse kan effektueres som støjreducerende virkemiddel.

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.