Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Støjbekæmpelse Trafikmængde Tung trafik Hastighed Belægning Afskærmning Facadeisolering

Du er her: Home Trafikstøj Støjbekæmpelse Facadeisolering

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Facadeisolering

Facadeisolering

En indsats for begrænsning af støjen ved kilden altid bør prioriteres højst. Begrænsning af støjen ved hjælp af facadeisolering er en løsning, som kan supplere de øvrige virkemidler. Det skyldes, at udskiftning af vinduer til mere støjdæmpende typer er en løsning, der kun er effektiv indendørs i den enkelte bolig, og når vinduerne er lukkede. Derimod virker en indsats overfor trafikken, som begrænser støjudbredelsen i hele den bydel, hvor restriktionerne gælder. Virkningen af f.eks. støjreducerende asfalt og af støjvolde kan være til gavn for store nærliggende områder. 

Ved at lydisolere facaden ændres antallet af støjbelastede boliger og personer ikke. Det skyldes, at optællingen sker i forhold til niveauet af støjen på facade, hvilken ikke reduceres ved facadeisolering. Dog kan der ved optællingen argumenteres for at udelade eller tildele en differentieret vægtning af facadeisolerede boliger, da støjniveauet inde i boligen må forventes at være reduceret væsentligt. Omkostningerne ved facadeisolering af støjbelastede boliger er ofte relativt store.

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.