Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Støj Grænseværdier Genevirkninger Sundhedsmæssige konsekvenser

Du er her: Home Trafikstøj Støj

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Trafikstøj

Støj er blevet et større og større tema for kommunerne i de senere år, og der er efterhånden få områder, der er fri for støj. Der er mange kilder til støj: Virksomheder, veje, jernbaner, flytrafik, skydebaner, motorsportsbaner og andre støjkilder, som ligger fordelt over hele landet, men overordnet set er vejtrafikken den væsentligste støjkilde i Danmark.

Dokumentation af vejtrafikstøj

Når vejstøj skal kortlægges er det naturligt at tænke, at støjen måles med en støjmåler. Sådan er det da også tidligere foregået, men i dag udarbejdes støjkortlægninger udelukkende ved at benytte avancerede beregningsmodeller, der beregner støjens udbredelse over store områder med stor præcision. Det er faktisk mere nøjagtigt at beregne støjen frem for at måle den med en støjmåler. Problemet med at måle støj er, at mange betingelser skal være opfyldt for at målingen bliver rimeligt nøjagtig. Hertil kommer, at det kun er muligt at måle ét punkt af gangen, hvor man i en beregningsmodel på en gang kan beregne støjen overalt.

I Danmark foretages beregning af vejtrafikstøj efter beregningsmodellen Nord2000, der blev indført i 2007 i forbindelse med udgivelsen af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”. Beregningsmodellen er meget kompleks. Den beregner lydens udbredelse under forskellige vejrforhold og danner en vejrmæssig middelværdi over et helt år. Beregningerne baseres på oplysninger om trafikmængden fordelt på 3 tidsperioder (dag, aften og nat) og 3 køretøjstyper (lette køretøjer, tunge 2-akslede køretøjer og tunge fler-akslede køretøjer). Desuden indregnes vejens udformning, type og placering i terræn sammen med det omgivende terræns overfladeegenskaber og højdeforhold.

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.