Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Støj Grænseværdier Genevirkninger Sundhedsmæssige konsekvenser

Du er her: Home Trafikstøj Støj Sundhedsmæssige konsekvenser

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhed

Der er en voksende erkendelse af de sundhedsmæssige konsekvenser ved at være udsat for støj. Undersøgelser har primært vist tendenser, men der synes ikke at være tvivl om, at støj har en sundhedsmæssig påvirkning. Undersøgelser har blandt andet vist, at udsættelse for en længerevarende høj støjbelastning medfører øget risiko for forhøjet blodtryk og puls samt en øget produktion af stresshormoner. Forhøjet blodtryk og puls skyldes ændringer i de autonome og hormonelle systemer i kroppen, hvilket kan føre til forsnævringer i blodkarrene. Risikoen er tilsyneladende ikke afhængig af, hvor generet personen føler sig eller til en vis grad hvor lang tid personen er udsat for vejstøj over et vist niveau. Længere tids udsættelse for en høj støjbelastning kan desuden føre til forstyrrelser i mave- og tarmregionen.

Påvirkninger af det mentale helbred er forbundet med nogen usikkerhed, men undersøgelser indikerer en vis sammenhæng mellem udsættelse af vejstøj og diverse påvirkninger af det mentale helbred. I følge en WHO rapport er nogle af de potentielle følgevirkninger angivet som angst, stress, hovedpine og humørsvingninger.

En anden konsekvens, der kan knyttes til udsættelse af vejstøj, er søvnforstyrrelser. Kortsigtet kan søvnforstyrrelser lede til problemer med at falde i søvn, gentagende opvågnen, ændringer i søvnmønsteret og dermed en reduceret søvnkvalitet. Følgevirkningerne ved reduceret søvnkvalitet kan være øget træthed og nedsat arbejdsydelse.

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.