Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Politik og mål Baggrund Lovgivning

Du er her: Home Trafikstøj Politik og mål

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Politik og mål

Høje-Taastrup Kommune har i 2013 udarbejdet Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016. Planen er et redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Byrådet har afsat 1 mio. kr. i hvert af de kommende fire budgetår (2013 - 2016) til bekæmpelse af trafikstøj.

Planen er "levende", og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligormåder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv.

Høje-Taastrup Kommune har beregnet trafikstøjen i de boligområder i kommunen, der er belastet af støj fra motorveje og kommuneveje med meget eller tung trafik. På baggrund af støjkortlægningen har kommunen udarbejdet Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016. 

Kommunen har fastsat nedenstående målsætning for trafikstøjhandleplanen.

Målsætning

At nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Resultat- og effektmål

Handleplan med initiativer til at nedbringe trafikstøj er udarbejdet og foreligger digitalt. Heri indgår:

  • Boligområder i kommunen, der er særligt belastede af trafikstøj er udpeget
  • Effekt af støjdæmpende foranstaltninger er beregnet
  • der foreligger overslag over omkostninger ved gennemførelse af valgte løsninger
  • Prioriteret støjindsats er politisk besluttet.

Succeskriterier

  • At der er viden om omfanget af støjbelastede boliger i Høje-Taastrup Kommune
  • At støjdæmpende foranstaltninger i prioriteret rækkefølge er gennemført

Tidspunkter

  • Politisk behandling af digital handleplan i juni 2013.
  • De konkrete indsatser vil blive iværksat i 2013 og forløbe frem til udgangen af 2016.

  

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.