Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Politik og mål Baggrund Lovgivning

Du er her: Home Trafikstøj Politik og mål Lovgivning

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Lovgivning

Høje-Taastrup Kommune har i 2010 besluttet at udarbejde en handleplan for de boligområder i kommunen, der er mest påvirket af trafikstøj. Til gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger er der afsat 1 mio. kr. i hvert af de fire budgetår 2013 - 2016. 

Høje-Taastrup Kommune er ikke omfattet af krav om at kortlægge den eksterne støj og udarbejde støjhandlingsplaner. Den gældende støjbekendtgørelse udpeger de byområder, lufthavne, større veje og jernbaner, der er omfattet af krav om støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Bekendtgørelsen udpeger konkret fire byområder (Københavnsområdet, Århus, Odense og Aalborg), som skal støjkortlægges, og hvor der skal udarbejdes støjhandlingsplaner. Københavnsområdet er i bekendtgørelsen afgrænset til at omfatte følgende 14 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. 

Kortlægning af trafikstøj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner er reguleret gennem Støjbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011). Bekendtgørelsen er en implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af ekstern støj (støjdirektivet), der trådte i kraft juli 2002. Som følge af direktivet skal der gennemføres støjkortlægninger og udarbejdes handlingsplaner for at forebygge og reducere ekstern støj. Ekstern støj er støj fra vejtrafik, jernbaner, fly og industrianlæg.

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Gældende bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandleplaner

  • Historiske bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandleplaner


Bekendtgørelse nr. 647 af 18. juni 2007 om ændring af bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandleplaner

  • Vejledninger

Nye støjbegreber, Dansk Vejtidsskrift, september 2007 

Støj fra veje, Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 4, 2007

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner, Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 4, 2009

Evaluering af vejstøjstrategien, Miljøstyrelsen, Arbejdsrapport nr. 1, 2010

Støj fra vejtrafik, Vejdirektoratet, rapport 370, december 2010