Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Miljøvurdering

Du er her: Home Trafikstøj Miljøvurdering

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Miljøvurdering

Høje-Taastrup Kommune har gennemført en såkaldt miljøscreening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016, og har vurderet de miljømæssige konsekvenser af planen. På baggrund af miljøscreeningen vurderer kommunen, at planen ikke medfører væsentlige påvirkninger af kulturelle-, natur- eller miljøbeskyttelsesinteresser.

Handlingsplanen danner det planlægningsmæssige grundlag til at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er påvirket af trafikstøj over 58 dB i deres boliger. Handlingsplanen har på den måde en positiv påvirkning på borgernes sundhed og bidrager til at forbedre kvaliteten af boliger i kommunen.

Se Miljøscreening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016  

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.