Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser Roskildevej, Hedehusene øst

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Roskildevej mellem Storager og Baldersbuen

Planlagte støjdæmpende foranstaltninger

Kommunen vurderer, at det er relevant at undersøge muligheden for at reducere trafikstøjen for de boliger, der ligger ud til Roskildevej på strækningen mellem Storager og Topager. Undersøgelsen og eventuel gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger vil ske inden for budgetperioden 2013-2016.

Baggrund

Strækningen mellem Storager og Topager er hovedagslig bebygget med rækkehuse. Høje-Taastrup Kommune har i 2011 fået gennemført en trafikstælling, der viste, at strækningen har en årsdøgnstrafik på 5.615 køretøjer.

Foreløbige beregninger viser, at 1.667 beboere er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB.  

Effekt

Støjskærm
Høje-Taastrup Kommune har beregnet på effekten ved at opstille en 2 m høj støjskærm langs det sydlige skel mellem Storager og Topager. Beregningen er foretaget på baggrund af trafiktællingen i 2011.  


Kort. Støjkort efter opstilling af en 2 m høj skærm langs Roskildevej i Hedehusene.


Kort. Differenskort der viser støjdæmpningen ved en 2 m høj støjskærm langs Roskildevej i Hedehusene.


Differenskortet viser, at en 2 m høj støjskærm har en relativ lille effekt. Ved den første til anden husrække er støjdæmpningen 2-4 dB, derefter er dæmpningen 0-2 dB fra tredje husrække. Derudover er der i denne foreløbige beregning ikke taget højde for, at der er en udkørsel til Roskildevej fra ejendommen Roskildevej 339. I praksis vil dette hul i støjskærmen betyde en lavere støjdæmpning for de omkringliggene boliger.

Det bør undersøges om støjskærmen kan kombineres eller erstattes med andre tiltag, f.eks. nedsættelse af hastigheden på Roskildevej og/eller udlægning af støjreducerende asfalt.

Tabel. Opgørelse over antal beboere og boliger der er påvirket af trafikstøj før og efter opstilling af en 2 m høj støjskærm.

Roskildevej - før skærm       Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 1.351 269
  63-68 288 131
  68-73 23 11
  73-78 5 1
  >78 0 0

 

Roskildevej - efter skærm      Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 1.344 265
  63-68 265 125
  68-73 34 12
  73-78 5 1
  >78 0 0

Optællingen er baseret på støjbidraget fra den vej alene, hvor den støjdæmpende foranstaltning påtænkes udført.

Udskiftning af vejbelægning
Høje-Taastrup Kommune har i 2008 besluttet at udlægge støjreducerende asfalt på en række vejstrækninger, herunder Roskildevej. Udskiftningen foretages, når den eksisterende belægning er nedslidt og skal udskiftes. Kommunen forventer at lægge en åben tyndlagsbelægning. Plan for udlægning af støjdæmpende asfalt  

Hvis vejbelægningen på Roskildevej bliver udskiftet kan beboerne nær vejen forvente en gennemsnitlig støjdæmpning over asfaltens levetid på ca. 2 dB.  

Nedsættelse af hastigheden
Der må i dag køres 80 km/t på Roskildevej på strækningen mellem Storager og Topager. Hvis hastigheden sænkes til f.eks. 70 km/t vil trafikstøjen reduceres med ca. 1,4 dB.

Økonomi 

Etablering af støjskærme er en relativ dyr løsning, der kun bør overvejs, hvis der ikke kan opnås et tilfredsstillende resultat på anden måde. Udgiften skal vurderes i forhold til den forventede effekt for antal boliger og personer, hvor støjen reduceres. Kommunen har pt. ikke indhentet tilbud på opgaven.

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort