Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Indsatser

Høje-Taastrup Kommune har i de senere år arbejdet for at reducere trafikstøjen og nedbringe antallet af støjplagede boliger i en række områder i kommunen. Områderne er valgt på baggrund af erfaring og viden om trafikforhold i kommunen og henvendelser fra borgere, der føler sig generede af trafikstøj.

Igangværende indsatsområder

 • Sydvej

Planlagte indsatsområder

 • Roskildevej i Taastrup
 • Roskildevej i Hedehusene
 • Vesterled i Hedehusene
 • Holbækmotorvejen i Taastrup syd

Gennemførte støjdæmpende foranstaltninger

 • Brandhøjgårdsvej i Hedehusene
 • Holbækmotorvejen i Taastrup nord
 • Hveen Boulevard i Taastrup syd

Prioritering af de planlagte indsatsområder 


Prioritering af planlagte indsatsområder 


Antal boliger og beboere over den vejledende støjgrænse på 58 dB


Samlet støjbelastnings-tal for støjintervaller over 58 dB*

 1. Roskildevej i Taastrup på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade

723 boliger
1.467 beboere

145
 1. Holbækmotorvejen i Taastrup syd på strækningen mellem jernbanen og kommunegrænsen 


944 boliger
2.272 beboere


146

 1. Roskildevej i Hedehusene på strækningen mellem Storager og Topager 


412 boliger
1.667 beboere


64

 1. Vesterled i Hedehusene på strækningen mellem Hovedgaden og rundkørslen 


99 boliger
287 beboere


15

*Et støjbelastnings-tal (SBT) er et udtryk for genevirkningen. Støjbelastningstallet beskriver den samlede genevirkning fra trafikstøjen på boligerne langs den udvalgte strækning. Støjbelastningstallet er baseret på en beregning af støjniveauet, en optælling af de beboere, der er udsat for dette støjniveau samt en vægtning af disse to parametre.

Ud fra de nuværende oplysninger om støjbelastning vurderer Høje-Taastrup Kommune, at det i 2013 vil være relevant at undersøge muligheden for at gennemføre støjdæmpnende foranstaltninger for de to områder 1) Roskildevej i Taastrup og 2) Holbækmotorvejen i Taastrup syd. Beregningerne skal danne grundlag for gennemførelsen af kommunens indsats i 2014. 

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
 • Indsatsområder