Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser Hveen Boulevard, syd

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Hveen Boulevard/Taastrup Hovedgade

Gennemført støjdæmpning langs den sydlige del af Hveen Boulevard 

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 etableret en støjvold langs Hveen Boulevard. Støjvolden er 4,5 m høj og 14,5 m bred. Voldens højde er målt i forhold til vejens koter. Kommunen vurderer, at støjvolden kan rumme en vis trafikstigning, og stadig være en effektiv støjdæmpning.   

Volden beskytter 10 nye boliger, så trafikstøjen ikke overstiger den vejledende grænse på 58 dB. 

Baggrund

I den sydlige del af Hveen Boulevard opførte Høje-Taastrup Kommune i 2012 i alt 10 boliger for sårbare og socialt udsatte borgere. Området er omfattet af lokalplan 1.51.2. 

Inden boligerne blev opført, blev der gennemført en beregning af trafikstøjen på arealet. Beregningen viste, at arealet var påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB. Der kunne derfor ikke opføres boliger uden støjafskræmning. Særligt boligerne i det nordvestlige hjørne ville blive påvirket af trafikstøj. 

Effekt

Der blev beregnet for følgende scenarier:

Uden støjvold                Lden < 59 dB
Med 3 m høj støjvold Lden < 56 dB
Med 4 m høj støjvold Lden < 55,5 dB

Ved at øge volden fra 3 m til 4 m reduceres støjen kun med 0,5 dB. Kommunen antager, at det skyldes, at støjen fra den fjerneste kørebane er svær at dæmpe. Når afstanden fra støjkilden til støjafskærmningen øges, så falder effekten.    

Økonomi

Terrænregulering ved hjemløseboliger, udlægning af muld og etablering af støjvold. Samlet pris: 385.000 kr. ekskl. moms.

 

 

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort