Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser Holbækmotorvejen, Taastrup syd

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Motorring 4 mellem jernbanen og Sydskellet

Planlagte støjdæmpende foranstaltninger

Kommunen vurderer, at det er relevant at undersøge muligheden for at reducere trafikstøjen for de boliger, der ligger ud til Holbækmotorvejen på strækningen mellem jernbanen og kommunegrænsen. Undersøgelsen og eventuel gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger vil ske inden for budgetperioden 2013-2016.

Baggrund

Boligerne i den sydlige del af Taastrup der ligger ud ud til Motorring 4 er påvirket af trafikstøj fra motorvejen. Motorvejen er en statsvej.

Foreløbige beregninger viser, at 2.272 beboere i dag er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB på strækningen mellem jernbanen og kommunegrænsen.  

Effekt

Støjvold
Høje-Taastrup Kommune har beregnet effekten ved at øge højden på den eksisterende støjvold samt forlænge støjvolden ned til kommunegrænsen. Beregningen er gennemført for en 10 m høj støjvold både på den eksisterende støjvold og på den nye del.


Kort. Støjkort, hvis den eksisterende støjvold forhøjes og forlænges, så volden i alt er 10 m høj.


Kort. Differenskort, der viser støjdæmpningen, hvis den eksisterende støjvold og forlængelsen har en højde på 10 m.

Differenskortet viser, at forhøjelsen og forlængelsen af støjvolden kun har en begrænset effekt for støjudbredelsen fra motorvejen. Der bør udføres beregninger for flere forskellige højder, samt beregninger der selvstændigt viser effekten af at forlænge støjvolden ned mod kommunegrænsen.  

Tabel. Opgørelse over antal beboere og boliger der er påvirket af trafikstøj før og efter forhøjelsen og forlængelsen af støjvolden.

Taastrup syd - før ny vold     Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 1362 583
  63-68 879 350
  68-73 26 10
  73-78 5 1
  >78 0 0

 

Taastrup syd - efter ny vold   Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 1596 670
  63-68 616 244
  68-73 4 2
  73-78 5 1
  >78 0 0

Optællingen er baseret på støjbidraget fra den vej alene, hvor den støjdæmpende foranstaltning påtænkes udført.

Økonomi 

Etablering af støjvolde kan være en relativ dyr løsning, der kun bør overvejs, hvis der ikke kan opnås et tilfredsstillende resultat på anden måde. Udgiften skal vurderes i forhold til den forventede effekt for antal boliger og personer, hvor støjen reduceres. Kommunen har pt. ikke indhentet tilbud på opgaven.

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort