Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser Holbækmotorvejen, Taastrup nord

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Motorring 4 mellem Klovtoftegade og jernbanen

Gennemført støjdæmpning langs Holbækmotorvejen

Vejdirektoratet har i 2012 etableret en støjskærm langs Holbækmotorvejen i den nordlige del af Taastrup. Støjskærmen er 1.320 m lang og ca. 4 m høj. Skærmen består af en betonsokkel og en aluminiumsskærm, som mod motorvejen er beklædt med lodrette træplanker. Set fra motorvejen fremstår skærmen som en træskærm.  

Støjskærmen er etableret på strækningen i Taastrup fra Klovtoftegade i nord til jernbanen i syd. 

Støjskærm ved Holbækmotorvejen Taastrup Nord

Baggrund

Trafikken på Holbækmotorvejen mellem Vallensbækgrenen og Roskildevej er på 20 år steget med knap 100 % fra 37.000 biler i døgnet i 1990 til 70.000 biler i 2010. Vejdirektoratet forventer at trafikken stiger til 75.000 biler i 2015.

Høje-Taastrup Kommune har gennem de senere år modtaget flere henvendelser fra borgere fra den østlige del af Taastrup vedrørende støj fra motorvejen. Både på strækningen nord og syd for jernbanen.

I 2007 gennemførte kommunerne en kortlægning af trafikstøjen fra vejstrækninger med en årsdøgnstrafik over 16.000 køretøjer. Det blev i den forbindelse klarlagt at boligerne langs motorvejen var påvirket af trafikstøjover den vejledende grænse på 58 db.   

Kommunen kontaktede Trafikministeriet i sommeren 2010 og opfordrede til, at strækningen indgik i efterårets forhandlinger om udmøntning af pulje til støjbekæmpelse. Målet med puljen er at nedbringe generne af trafikstøj langs de overordnede veje og jernbaner. I efteråret 2010 blev der i Folketinget indgået en aftale (Bedre mobilitet, 26. november 2010), hvor der blev afsat 26,5 mio. kr. til en støjskærm på Holbækmotorvejen ved Taastrup.

Effekt


Kort. Støjkort før etablering af en 4 m høj støjskærm. Støjkortet er udarbejdet af Vejdirektoratet.


Kort. Støjkort efter etablering af en 4 m høj støjskærm. Støjkortet er udarbejdet af Vejdirektoratet.

 
Kort. Differenskort der viser effekten ved etablering af den 4 m høje støjskærm. Støjkortet er udarbejdet af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har foretaget støjberegninger før og efter opsætning af støjafskærmningen. 

Støjbelastede boliger   58-63 dB   63-68 dB   68-73 dB   >73 dB   Boliger i alt 
Før 326 164 13 0 503
Efter 343 51 0 0 394

Pris

Vejdirektoratet afsatte 26,5 mio. kr. til støjskærmen.  

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort