Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Boligområdet Trafik Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Vesterled

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Vesterled

Der er i dag ikke etableret støjdæmpende foranstaltning langs Vesterled. Grundet udbygningen af erhvervsområderne vest og syd for Hedehusene forventer kommunen, at trafikmængden vil stige på Vesterled i løbet af de kommende år. 

Både Skjørrings Vænge og Jernalderen ligger lavere end Vesterled. Boligerne er derfor særlig udsatte for støj fra Vesterled.

Vejdirektoratet har etableret til- og frakørselsramper ved Vesterled, afkørsel 8. Høje-Taastrup Kommune har ændret krydset Guldalderen/Stenalderen/Vesterled fra et t-kryds til en rundkørsel.

Beregning viser, at 99 boliger øst for Vesterled vil være påvirket af støj over den vejledende grænse på 58 dB, når man medregner den forventede trafikmængde fra DSV Transport A/S.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der er behov for at dæmpe trafikstøjen fra Vesterled.

  
Nuværende forhold. Støjkort for boliger ud til Vesterled beregnet for den nuværende trafikmængde samt det forventede bidrag fra DSV Transport A/S.  

Tabel. Opgørelse over antal beboere og boliger, der er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB, når man medregner den forventede trafikmængde fra DSV Transport A/S.

Vesterled         Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 231 77
  63-68 40 14
  68-73 16 8
  73-78 0 0
  >78 0 0

 

 

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort