Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Boligområdet Trafik Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Sydvej

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Sydvej

Der blev etableret en støjvold langs Sydvej i forbindelse med byggeriet af boligerne i den sydlige del af Torstorp. Høje-Taastrup Kommune har i 2011 opmålt den nuværende støjvold. Opmåling af støjvold langs Sydvej af 20. april 2011 

Beregning viser, at 38 boliger langs Sydvej i dag er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB.

 

Figur. Støjberegning gennemført i 2011 beregnet for en årsdøgnstrafik på 5.750 biler og med den eksisterende støjvold. Støjberegningen viser, at 38 boliger er påvirket af støj mellem 58-63 dB.

Støjberegningen er gennemført på baggrund af BBR oplysninger, højdemodel, accelerationsfaktor og vejbelægning. Trafiktallene for 2011 er beregnet på baggrund af trafiktællingen fra 2009, men er fremskrevet, så de svarer til trafikken i 2011.  
 
 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort