Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Boligområdet Trafik Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Roskildevej, Hedehusene øst Trafik

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Trafikstruktur

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 fået gennemført en trafiktælling på Roskildevej på strækningen mellem Storager og Baldersbuen.

Trafiktælling 2011

Vejdirektoratet har i oktober 2011 talt trafikmængden på det sydlige spor af Roskildevej på strækningen mellem Storager og Topager. Af tællingen fremgår det, at der er en årsdøgnstrafik på 5.615 køretøjer.

Trafikken er størst på hverdage i morgentimerne.

  

 Figur. Timetrafikken fordelt på dage.

Køretøjer 2011

Det er primært person- og varebiler, der kører på Hovedgaden i den østlige del af Hedehusene. I hverdagene udgør person- og varebiler 89 % af den samlede trafik. I weekenden er person- og varebiler oppe på at udgøre 93-95 % af den samlede trafik.   

 

Figur. Fordeling af typer køretøjer.

Hastighed 2011

På Hovedgaden gennem Hedehusene må der køres 50 km/t. Når man passerer Storager (kørende mod øst) ændres vejnavnet til Roskildevej og hastighedsgrænsen ændres til 80 km/t. Man må således køre 80 km/t efter Storager.

I forbindelse med trafiktællingen er hastigheden målt for alle køretøjer. Som det fremgår af nedenstående figur kører hovedparten af køretøjerne 65-80 km/t. Det må formodes, at der sker en acceleration på strækningen mellem Storager og Topager. 

 

Figur. Gennemsnitshastighed på hverdage.

Trafikskabende aktiviteter

Høje-Taastrup Kommune er ikke bekendt med konkrete udviklingsprojekter, der kan have indflydelse på trafikken på strækningen mellem Storager og Topager. Faktorer med indflydelse på trafikmængden forventes primært at være amindelig trafikudvikling på kommunevejene i området.

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 vedtaget lokalplan 4.40, der udlægger Hovedgaden 618-630 til erhvervsområde. Området må ifølge lokalplanen anvendes til administration, fabrikation, logistik, lager og transportvirksomhed samt tekniske anlæg. Ejendommen forventes benyttet af DSV. Den foreløbige vurdering af trafikken fra DSV er, at 60-70 % af trafikken anvender afkørsel 8, men 30-40 % benytter afkørsel 9. Der forventes ikke nævneværdig trafik på Hovedgaden gennem Hedehusene som følge af lokalplan 4.40. 

 

 

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Trafiktælling 2011

Trafiktælling timefordelt graf 

Trafiktælling graf 

Trafiktælling

  • Køretøjer

Køretøjer graf

Køretøjer tælling

  • Hastighed

Hastighed graf

Hastighed tælling