Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Boligområdet Trafik Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Holbækmotorvejen, Taastrup syd

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Motorring 4 mellem jernbanen og Sydskellet

Der blev etableret en støjvold langs motorvejen i forbindelse med byggeriet af boligerne i  Støjvolden er fredet og indgår i det sammenhængdende fritidslandskab for områdets beboere. Afgørelse om fredning af støjvold 

Beregning viser, at 944 boliger i dag er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB.   

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det er relevant at vurdere behovet for at dæmpe trafikstøjen fra Holbækmotorvejen på strækningen mellem jernbanen og ned mod kommunegrænsen.


Nuværende forhold. Støjkort for boliger ud til Holbækmotorvejen i den sydlige del af Taastrup

Tabel. Opgørelse over antal beboere og boliger, der i dag er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB.

Taastrup syd         Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 1362 583
  63-68 879 350
  68-73 26 10
  73-78 5 1
  >78 0 0

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort