Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Boligområdet Trafik Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Holbækmotorvejen, Taastrup syd Boligområdet

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Boligområdet

Området i Taastrup øst for motorvejen mellem jernbanen og kommunegrænsen er bebygget med åben-lav boligbebyggelse. Der er brede grønne øst-vest gående kiler. Området længst mod syd ved kommunegrænsen er ikke bebygget, men anvendes til jordbrug.

Størstedelen af områdets boliger er ikke lokalplanlagt, men er omfattet af Bygningsvedtægt af 1. april 1974.

Området er omfattet af følgende lokalplaner:

  • Lokalplan 1.07, Blandet bolig- og erhverv
  • Lokalplan 1.41, Boligområde med åben-lav bebyggelse
  • Lokalplan 1.29, Stiforbindelse øst for Rødhøjgårdsvejbebyggelsen 

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort