Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Boligområdet Trafik Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Holbækmotorvejen, Taastrup nord

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Motorring 4 mellem Klovtoftegade og jernbanen

Vejdirektoratet etablerede i 2012 en støjskærm langs motorvejen i Taastrup på strækningen mellem Klovtoftegade og jernbanen. Støjskærmen er 1.320 m lang og ca. 4 m høj. 
Kort. Støjkort efter opstilling af støjskærmen.

Efter støjskærmen er blevet etableret er det samlede antal af boliger over den vejledende grænse på 58 dB faldet fra 503 boliger til 394 boliger. Hovedparten af de støjplagede boliger ligger i intervallet 58-63 dB.  

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort